"Långsiktig hållbarhet" -  

 är ledord för produktion och produkten Hallands Kombucha

       

Sedan januari 2020 är de flesta sorterna av
Hallands Kombucha KRAV-certifierade.De flesta råvaror kommer från ekologiska odlingar i närområdet. 
Te, kryddor, citrusfrukter importeras från ekologiska jordbruk.

Från skörd och inköp av råvaror till slutprodukten Hallands Kombucha med förpackning och distribution av drycken står hållbarhet i fokus.

Plast används endast då det inte finns något alternativ.
Varor och material återvinns så långt det är möjligt.

Hållbarhet för produkten men även för miljö och människor.

Sortimentlistan av Hallands Kombucha styrs främst av årstid men även av efterfrågan och givetvis av tillgång på rätt råvara.
Sortimentlistan varierar därför över säsong.